SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI
Ünvanı :PNKRE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : YAKUPLU MAHALLESİ OSMAN GAZİ CAD. NO: 7/1 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon :0212 800 16 46
Fax : ******

MADDE 1.2 – ALICI

Müşteri olarak Pnkre.com alışveriş
sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas
alınır.

MADDE 2 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN
ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel
özelliklerini www.Pnkre.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel
özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen
fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana
ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü,
miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin
sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo
ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez.

MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER

3.1) ALICI, *Pnkre.com internet
sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli
ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi
elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI
tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait
temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat
bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir
ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde
yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa teslim edilir.
3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her
türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden
dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.
3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı
bir ürün tedarik edebilir.
3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu
durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye
bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda
teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka
kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş
kabul edilir.
3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini
SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla
ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye
giderleri ALICI’ya aittir.
3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın
kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde
ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın
siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve
defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı,
siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili
bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına
yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası
gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün
olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından
ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden
kabul etmektedir.

MADDE 4 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin
mesafeli sözleşmelerde, ürünün (Konser ve Etkinlik Biletleri Hariç) kendisine
veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört)
gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir
gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin
imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin
onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı
kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için
14 günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile
yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim
edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise,
geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri
İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) iade edilecek ürünlerin
kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız
olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin
kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli
ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre
içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan
kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması
nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına
düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal
edilir.

g) Cayma hakkı nedeniyle iade
edilen ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenenen kargo bedeli yurtiçi
siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından
karşılanacaktır.

h) SATICI ürün satarken ALICI’dan
tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

MADDE 5 CAYMA HAKKI
KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça
onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri
gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son
kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve ALICI tarafından ambalajının
açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve
bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

İşbu Ön Bilgilendirmenin
uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki
Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar
dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki
tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal
sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

1/1/2012 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki
tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin
üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır
1.161,67 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici
Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında,
büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin
uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır
3.032,65 TL’dir.

İşbu Ön Bilgilendirme ticari
amaçlarla yapılmaktadır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI
Ünvanı :PNKRE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
YAKUPLU MAHALLESİ OSMAN GAZİ CAD. NO: 7/1 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon :0212 800 16 46
Fax : ****
Eposta adresi : [email protected]

1.2 – ALICI

Müşteri olarak *Pnkre.com
alışveriş sitesine üye olan kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve
iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu,
ALICI’nın SATICI’ya ait Pnkre.com İnternet sitesinden elektronik ortamda
siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı
ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış
bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, Pnkre.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel
nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve
bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın
gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve
iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik
ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından
Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel
özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de
doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal
30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim
yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan
süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde
3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından
karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında
yansıtılacaktır.

4.3 Sözleşme konusu ürün,
ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü
ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi
verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu
ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe
dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan
ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün
veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve
fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8 Sözleşme konusu ürünün
teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması
ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi
bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9 ALICI alışveriş esnasında
sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının
kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal
sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden
sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni
ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi
halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde
SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya
aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle
ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi
durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka
hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10 SATICI mücbir sebepler veya
nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü
durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal
edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya
teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi
haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde
ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.11 SATICI tarafından bir
kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için
geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı
ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden
sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya
iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile
ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde
müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına
iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2
ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın
cayma hakkına sahiptir.

Ancak, yılbaşı, bayramlar,
anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan,
satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon
ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek
alışverişini gerçekleştirmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için
14 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve
ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın
kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim
edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise,
iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) 14 günlük süre içerisinde iade
edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin
SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen
ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı
siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI’dan
tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

Ürün SATICI’ya iade edilirken,
ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da
(muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi
gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden
itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi
gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri
gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade
faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan
ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı
SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün
SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan
talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ön Bilgilendirmenin
uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici
Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar
dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki
tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal
sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere;

a) 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’nun 68 inci maddesi gereği Değeri iki bin Türk
Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç
bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk
Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru
zorunludur.Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem
heyetlerine başvuru yapılamaz.

b) Belirtilen değer üzerinde olan
uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde, Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı
yerlerde ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurunun
yapılması gerekmektedir.

İşbu önbilgilendirme ticari
amaçla yapılmaktadır.

Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını
imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını
lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise
teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak
tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal
gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda
içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden Pnkre.com sorumlu değildir.

15.Bu şart ve koşulların tamamı
Türk Hukukuna tabidir.

eng veya başka dil seçenekleri
için

 

 

Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Chat

Tweet

Call Center

Blog